Svetainėje naudojami slapukai sklandžiam jos veikimui, naršymo patirties gerinimui, rinkodarai. Daugiau apie naudojamus slapukus ir kaip jų atsisakyti - privatumo politikoje

Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia (skaityti)Garso fonas: Karolina Juodelytė

Pasidalinkite su draugais:

Aprašymas

Apie 1764 m. Aukštelkės dvare pastatyta koplyčia. Antano Radavičiaus rūpesčiu 1885 m. pastatyta mūrinė koplyčia. priklausė Šiaulių parapijai, ją aptarnavo Šiaulių kunigai. Audra 1903 m. nuplėšė koplyčios stogą, 1905 m. ji suremontuota, sutvirtinti pamatai. 1915 m. Pirmojo pasaulinio karo mūšiuose sugriauta.
Visuomenės veikėjas kunigas Vincentas Jarulaitis (1859–1939, palaidotas Aukštelkėje) 1932 m. koplyčią atstatė. Jai 1935 m. dovanota 19 ha žemės. Po Antrojo pasaulinio karo koplyčią imta vadinti bažnyčia. 1967 m. ji suremontuota.

Bažnyčia neobarokinė, turi neoklasicizmo architektūros bruožų, stačiakampio plano, bebokštė, su trisiene apside, vienanavė.
Šventoriuje palaidotas iš Aukštelkės parapijos kilęs kunigas Vaclovas Tamoševičius (1912–1991), karo ir pokario metais kalintas.

2010 m. Australijos piliečio Kazimiero Butkaus ii parapijiečių pinigais bažnyčia buvo atremontuota

**Apie Kazimierą Butkų
Kazimieras Butkus – lietuvis išeivis, kilęs iš Šiaulių apskrities, įvairių fondų bei premijų steigėjas, remiantis ir globojantis gerai besimokantį jaunimą - moksleivių bičiulis.

Žvilgsnis į praeitį

K. Butkus gimė 1916 metų vasario mėnesį Lietuvoje. Radviliškyje lankė pradžios mokyklą, vėliau keturių klasių progimnaziją. Dvejus metus mokėsi Šiaulių mokytojų seminarijoje.
1934 metais buvo priimtas į karo aviacijos antros laidos puskarininkių lakūnų – pilotų mokyklą, kurią sėkmingai baigė 1937 metais. K. Butkui buvo suteiktas antros eilės lakūno – piloto vardas, o 1940 metų vasario 16 dieną – pirmos eilės lakūno vardas. Minėtais metais gyvenimas pakrypo kita linkme: spalio mėnesį tapo atsargos karininku, o po mėnesio įsidarbino komunalinio ūkio liaudies komisariato transporto valdyboje. Šis laikotarpis svarbus ir dėl lemtingos pažinties su Nadiežda, būsima žmona. Jų nuoširdi draugystė tęsėsi 48 metus (ji mirė 1988 metais).
Lietuvos okupacijos metais dirbo transporto valdyboje. Kaip ir daugeliui kitų lietuvių, šis laikotarpis - tai klajonių metai. K.Butkus išvyko į Palangą, vėliau į Karaliaučių, o iš ten į Vokietiją. 1949 metais K.Butkus su žmona emigravo į Australiją. Svetimoje šalyje teko dirbti pagal dvejų metų sutartį geležinkelio dirbtuvėse, o žmonai – valstybinėje ligoninėje Sidnėjuje. Pirmieji metai Australijoje buvo gana sunkūs. Šeima įsikūrė priemiestyje Cabramatta, kuriame gyveno daugelis įvairių tautybių emigrantų. Savarankiškai pradėtas prekybos verslas situaciją po truputį keitė – sekėsi, anot K.Butkaus, vis geriau ir geriau. 1969 metais Lietuvių Skautų Brolija apdovanojo K.Butkų Ordinu už nuoširdų lietuvių skautų rėmimą. 1991 metais K.Butkus įsteigė Nadieždos Valerijos Butkuvienės Atminimo Fondą remti kultūrą bei švietimą Lietuvoje.

Moksleivių bičiulis

Kazimieras Butkus – įvairių paramos fondų bei premijų steigėjas. Jo vardu pavadintą Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos paramos fondą sudaro Vilniaus banke padėtas indėlis, iš kurio palūkanų kasmet mokamos premijos Isoldos Poželaites – Davis A.M. vardo anglų kalbos konkurso Šiaulių apskrities 12-ųjų klasių laimėtojams. Jei lieka lėšų, skiriamos paskatinimo premijos geriausiai baigusiems gimnaziją abiturientams. Šiaulių anglų kalbos mokytojų asociacijos Valdybos nutarimu 2005 m. įsteigta K. Butkaus Olimpiada anglų kalba 11-ųjų klasių miesto ir apskrities moksleiviams. Remiami nepasiturintys moksleiviai, skirta lėšų naujų technologijų įdiegimui Šiaulių Vaikų ligoninėje, Šiaulių miesto bei respublikos mokykloms ir kitoms institucijoms.
Ypatingas dėmesys bei globa jaučiama Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijai. Šiuo metu įvairiuose Lietuvos universitetuose studijuoja dvidešimt Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos abiturientų, kurių mokslą remia K. Butkus. Šioje kilnioje misijoje gimnazijos pareiga tėra rekomenduoti tinkamus žmones premijai gauti. Ši parama nėra vienkartinė – ji skiriama gerai besimokantiems nepasiturintiems studentams ir tęsiasi ketverius ar penkerius studijų metus. K. Butkaus dėka pačioje gimnazijoje visiškai atnaujinta antroji kompiuterių klasė (nupirkta 11 (?) kompiuterių sisteminių blokų, kitos programinės bei vaizdo įrangos), parūpinta įranga bei inventorius Šiaulių anglų kalbos mokytojų asociacijos Centrui, skirta lėšų mokytojų kambariui, moksleivių – mokytojų konferencijų salei, kuri pavadinta Kazimiero Butkaus vardu. Gimnazijos 150 metų jubiliejaus proga K. Butkus padovanojo vertingą Sidnėjaus Olimpinių žaidynių medalių rinkinį, Nadieždos Valerijos Butkuvienės gintarinių papuošalų kolekciją. Taip pat remiama gimnazijos biblioteka, muziejus, padėta įrengti Australijos ir lietuvių išeivijos dailininkų darbų Galeriją.
Kazimieras Butkus – ne tik dosnus filantropas, sumanus bei kuklus žmogus, jis jaunimo rėmėjas bei skatintojas, Lietuvos jaunimo, moksleivių bičiulis. Jo nuopelnus vertina visa Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos bendruomenė, Šiaulių anglų kalbos mokytojų asociacija – K. Butkui suteiktas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos Garbės Vardas, 2000 metais Šiaulių anglų kalbos mokytojų asociacijos Valdybos nutarimu - garbingas “Honorary Member” vardas.**

Į viršų