Svetainėje naudojami slapukai sklandžiam jos veikimui, naršymo patirties gerinimui, rinkodarai. Daugiau apie naudojamus slapukus ir kaip jų atsisakyti - privatumo politikoje

Tautosakininko M.Slančiausko muziejus (skaityti)Pasidalinkite su draugais:

Projekto parneris keitykla TOP EXCHANGE

Aprašymas

Matas Slančiauskas gimė bežemio, medinių indų dirbėjo šeimoje. Tėvas pamokė skaityti iš lenkiško elementoriaus ir 1857 m. nuvežė toliau mokytis į Rudiškių špitolę pas vargonininką. Čia pramoko ne tik vargonuoti bei pažinti gaidas, bet ir lietuviškai skaityti. Būdamas neturtingų tėvų sūnus, toliau mokytis negalėjo, pasirinko siuvėjo amatą. Mėgo skaityti, buvo apsišvietęs žmogus - tuometinio kaimo inteligentas. Gavęs paskaityti 1 "Aušros" numerį, vėliau savo įspūdžius taip aprašė: "...ilgai verkiau iš džiaugsmo, sulaukęstaip mylimą svetį".

Pradėjo siųsti į "Aušrą" korespondencijas, savo kūrybos eiles. Susipažino su knygnešiais, ėmė platinti draudžiamą. spaudą. Pats spaudos iš Prūsijos nenešė, nuo 1889 m. jau naudojosi J.Bielinio paslaugomis. Atėjęs į kaimą siūti, dar mokydavo vaikus skaityti ir rašyti. Artimai bendradarbiavo su J.Trumpuliu, Antanu Baranausku, A. Ratkumi. Jie keturiese 1889 m. gegužės mėn. 7 d. įsteigė slaptą "Atgajos" draugiją. Priėmė daugiau narių iš Joniškįo ir Gruzdžių apylinkių. Buvo faktiškas šios draugijos vadovas. Parašė jos statutą, kurį dar pataisė L. Vaineikis. Be savo pagrindinio uždavinio - tautosakos rinkimo, draugija rūpinosi ir draudžiamos. spaudos platinimu, turėjo bibliotekėlę. 1895 m. balandžio mėn. 26 d. įkliuvus knygnešiui S. Rupšiui, žandarai sužinojo apie L. Vaineikį, kaip "Atgajos" bendradarbį. Per kratą L. Vaineikio tėvų namuose rado M. Slančiausko laiškų, rankraščių.

1895 m. liepos mėn. 18 d. per kratą namuose rado 71 sąsiuvinį su tautosaka, sava kūryba. Jam rašytųJ. Bielinio, S. ir L. Didžiulių, M. Jankaus, J. Miliausko, R. Šliūpo ir kt. laiškų, "Atgajos" statutą, kalendorių ir dainų knygelių. Nuo 1895 m. rugsėjo mėn. 5 d. paskirtas kardomasis areštas Šiaulių kalėjime. Caro 1896 m. rugpjūčio mėn. 31 d. paliepimu 3 metams ištremtas į Rygą. Grįžęs namo nenustojo platinti draudžiamos spaudos ir rinkti tautosakos. Daug rašė periodinei spaudai. 1907 m. priimtas į Lietuvos mokslo draugiją nariu-bendradarbiu.

Muziejaus istorija Sumanymas atidaryti muziejų M. Slančiausko sodyboje kilo Atgimimo laikotarpiu. Šiauliečio kraštotyrininko entuziasto B.Vengrio pastangomis apleista sodyba “Pergalės” kolūkio (pirmininkas J. Lingis) lėšomis buvo suremontuota. Pats muziejaus kūrimas kovojant su tuometiniais ideologiniais barjerais tęsėsi 6 m. Namo viduje Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotoja O. Seliūgina parengė laikiną ekspoziciją. 1989 m. gegužės 13 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas. Jame be kitų garbių svečių dalyvavo ir šviesios atminties žymus Lietuvos mitologas, etnografas N.Vėlius.

1998 m. Joniškio r. Savivaldybės mero potvarkiu Muziejus buvo perduotas Joniškio istorijos ir kultūros muziejui.

1999 m. minint “Atgajos” 110 m. sukaktį joje buvo atnaujinta ekspozicija. Joje eksponuojama M.Slančiausko ir švietėjiškos “Atgajos” draugijos veiklos istorija. Šiuo metu papildomai yra ruošiama Joniškio krašto aukštaičių etnografinė ekspozicija.

Į viršų