The website uses cookies for its smooth operation, to improve the browsing experience, for marketing. More about cookies used and how to opt out - Privacy Policy

Donate

Thank for donation of development this gallery:

15.00 USD Elena Leontjeva Vilnius, Lithuania
10.00 USD Kotryna Baranauskaite Brighton, United Kingdom
5.00 USD Kotryna Sokolovaite Vilnius, Lithuania
$2.00 USD Karolis Rimkus Vilnius, Lithuania
80.00 USD Aurimas Rapecka Deguciai, Lithuania3
10.00 USD Weronika Nowak Kraków, Poland
30.00 USD Silvija Mockunaite Tittmoning, Germany
5.00 USD Mindaugas Satas San Jose, US
10,00 USD Oskaras Liskovas Close Trim, Co, Meath Ireland
10.00 USD Almina Binkauskiene Ongar, Dublin Irelan
10,00 USD Vilmas Tatoris Borehamwood, Hertfordshire, United Kingdom 5,00 USD Darius Dranginis London, United Kingdom
20.00 USD Giedrius Niprikas Leicester, Leicestershire, United Kingdom
10,00 € Aldona Sketerienė Lietuva
10,00 € Nijolė Cinelienė Lietuva
20.00 € Irena Bubulienė
50.00 € Artūras Pocius
10.00 € Audrius Venslovas
100.00 € Vaidas Gudeliauskas
50.00 € Danguolė Vidugirienė
30.00 € Nijolė Vaškienė
30.00 € Kazys Girskas
100.00€ Albertas Guobys
30.00€ Juozas Baškys
21.12 € Jennifer Fayocavitz
20.00 € Lukoševičius Romutis
20.00 € Renalda Mačiulskienė
5.00 € AUDRONĖ GROSIENĖ
5.00 € SAULIUS MILAŠIUS
30.00 € Regimanta Stankevičienė
5.00 € Algimantas Petrauskas
20.00 € Jonas Naujokaitis
20.00 € Nemeikšytė Lolita
5.00 € Reda Puplesienė
30.00 € Margarita Ramanauskienė
5.00 € Ela Motiejūnienė
10.00 € Gražina Lisauskienė
5.00 € Stasys Toliatas
10.00 € Astra Korsakienė
5.00 € Orinta Staskonytė
3.00 € Artur Martyniuk
5.00 € Silvestra Zavackienė
15.00 € Raimundas Kazaitis
3.00 € Inga Atkočiūnienė
10.00 € Danutė Kniūkštienė
15.00 € Dominyka Malinauskaitė
5.00 € Tomas Jakubauskas
30.00 € Viktoria Poderskytė
3.00 € Darius Žukauskas
5.00 € Indrė Dubovskytė
10.00 € Sonata Navickienė
10.00 € Vytautas Marcinkevičius
30.00 € Margarita Ramanauskienė
3.00 € Aurika Urbonienė
10.00 € Albertas Šilkaitis
5.00 € Živilė Zabotkienė
10.00 € Paulina Vituskanka
20.00 € Dalia Vasiliūnienė
5.00 € Arūnas Miliauskas
3.00 € Inga Neniėnė
5.00 € Georgijus Garmus
10.00 € Geleta Kimundrienė
1.00 € Rolandas Sinkevičius
30.00 € Sigitas Urbonavičius
20.00 € Stanislava Račiūnienė
30.00 € Elena Nijolė Leonovienė
2.00 € Ina Dringelytė
20.00 € Vytautas Bitkevičius
4.00 € Jurgita Kristina Pačkauskienė
5.00 € Daiva Mažrimienė
5.00 € Ramūnas Poška
5.00 € Tomas Kačerauskas
1.00 € Irena Lankauskienė
14.00 € Anželika Voinė
50.00 € Ona Aleknavičienė
100.00 € Rima Valinčiūtė-Varnė
4.00 € Jūratė Samuolienė
5.00 € Aleksas Bagdonavičius
5.00 € Martynas Teleiša
10.00 € Remigijus Gliožys
5.00 € Antanas Briedis 15.00 € Agnė Subelytė
150.00 € Agnė Subelytė
3.00 € Vilma Markevičienė
20.00 € Žygimantas Jacevičius
5.00 € Ingrida Lamadrid
2.00 Andrius Liakas